Ik en wat ik leuk vind

Deze workshop bestaat uit twee lessen. In de eerste les gaan de kinderen aan de slag met het boetseren van een zelfportret. Hier kunnen ze ook vooraf een tekening van maken. Daarna boetseren ze wat voor hen belangrijk is en wat ze leuk vinden. In de tweede les is de klei uitgehard en mogen ze […]

Museumbezoek voor Voortgezet Onderwijs

De thema’s van Museum Hoeksche Waard lenen zich goed voor lesprogramma’s voor middelbare scholieren. Het ontstaan van de Hoeksche Waard, rangen en standen, wonen/leven/werken in de Hoeksche Waard. Scholenbezoek vindt alleen op afspraak plaats, minimaal vier weken van tevoren. In overleg kunnen doel en werkwijze afgesproken worden. Informatie en aanmelding via educatie@museumhw.nl CKV: In beide […]

Mission Symphonic

Mission Symphonic bestaat uit verschillende onderdelen waarin leerlingen kennis maken met symfonische muziek. De missie start online in de klas met het bekijken van een serie filmpjes over de muziekstukken. Bij de volgende stap gaan de leerlingen via de online methode van ZangExpress muziek uit de missie oefenen. Tenslotte komt de hoofdmissie: de voorstelling in […]

Scholing en borging

Traject van scholing en begeleiding Begeleiding op school is een effectieve manier om het filosoferen op te starten en op de kaart te zetten. Welke vorm van begeleiding nodig en gewenst is en wat de meest efficiënte inzet is, stemmen we van tevoren af tijdens een persoonlijk gesprek. Op het gesprek volgt een aanbod op […]

Beweegkriebels

Peuters en kleuters vinden het heerlijk om te kunnen bewegen en zijn van nature constant in beweging. Door veel te bewegen, ontwikkelen ze zich beter. Ze zijn fitter, gezonder en blijer. Daarom bieden wij workshops aan op de kinderopvang en in het basisonderwijs. De workshop Beweegkriebels duurt 45 minuten en hierin worden de kinderen meegenomen […]

Bouwen met piepschuim

Als voorbereiding op de activiteit beginnen we met een voorleesverhaaltje, eventueel aansluitend bij een thema dat speelt in de klas. Vervolgens laten we zien hoe je met grote en kleine prikkers en piepschuimvlokken een mooi bouwwerk kunt maken. Daarna gaan de kinderen lekker zelf aan de slag. Niets moet, alles mag! Kleuters die erg snel […]

Workshop verhalen vertellen

1 tot 1,5 uur
De leerlingen luisteren naar een kort verhaal. Vervolgens benoemen ze wat ze gezien hebben: hoe is er verteld, wat doet de verteller met zijn lichaam, gezicht, stem, blik en bewegingen? Dan wordt gekeken naar de opbouw van een verhaal. In een korte versie van de workshop oefenen kinderen in tweetallen verschillende verteltechnieken en kunnen een […]

Positive Vibes

1 tot 2 uur - op maat
Positive Vibes is een mix van drama-oefeningen en NLP, een communicatiemodel voor het verkennen van ongekende mogelijkheden. Deze werkwijze is bedoeld om diverse onderwerpen op het gebied van communicatie, sociale en emotionele vaardigheden en groepsdynamica spelenderwijze aan te pakken. Zo wordt gewerkt met kennismaken, jezelf uiten met (lichaams)taal, waarnemen en interpreteren, kijken naar perspectieven en […]

Fanny en Nannerl take of!

Ken je dat? Dat je oudere broer of zus alles mag? Of dat je kleine broertje of zusje altijd het schattigst wordt gevonden? Bloedirritant! Zo denken Nannerl Mozart en Fanny Mendelsohn daarover. Zij maken net zulke mooie muziek als hun broertjes en toch krijgen die jongens alle aandacht. Vandaag komt daar verandering in! Fanny & […]

Podium opbouwen

Wil jij degene zijn die ervoor zorgt dat het podium er te gek uitziet? Volg dan de workshop ‘Podium opbouwen’ en leer het podium zo goed mogelijk in te delen, zodat de ruimte optimaal wordt benut en naar wens ingericht. Je leert het podium opbouwen voor muziek, theater en andere culturele evenementen. De positionering van […]

Textielworkshops

Ankie Winkelman is textielkunstenaar en oprichter van de Kunstbus. Zij gaat de scholen langs met haar knalgele bus en komt kunst brengen. Haar textielworkshops bevatten allemaal het onderdeel educatie. Waar wordt textiel van gemaakt, waar komt het vandaan en hoe kunnen we het recyclen. De volgende workshops kunnen worden geboekt: Vilten Tijdens deze workshop vilten […]

Speciaal aanbod Filosoferen en burgerschap

Filosoferen staat steeds meer in de belangstelling van basisscholen vanwege vele opbrengsten op het gebied van denk- en leervaardigheden en persoonlijke en sociale ontwikkeling. Al snel rijst dan de vraag welke plek het filosoferen in het curriculum van de school kan innemen. FILOSOFEREN OP SCHOOL biedt verschillende manieren en leerlijnen voor integratie in het curriculum, […]

Aanbod leerlijnen

Als CmK ontwikkelen we met aanbieders leerlijnen voor scholen. Leerlijnen zijn vooropgezette lessen gedurende het gehele schooljaar voor alle groepen.

Meer Muziek in de Klas

Muziekschool Hoeksche Waard werkt sinds 2019 samen met de stichting Méér Muziek In De Klas. Muziekaanbieders zoals de Popschool, Muziekmees, Groove Industries, Opera Tralala en Orgelkids evenals de PABO’s uit de omgeving en Codarts werken mee aan MMIDK. In het Muziek-Akkoord is samen met de Gemeente Hoeksche Waard vastgelegd dat zij gezamenlijk zorg dragen voor structureel muziekonderwijs op alle basisscholen in de Hoeksche Waard. Voor scholen vergoed het CmK het eerste jaar Meer Muziek in de Klas.

Ook Meer Muziek in de Klas op school? Stuur dan een mail naar info@muziekschoolhoekschewaard.nl.

Instrumentenfonds

Er is een Muziekinstrumentenfonds opgericht waaruit instrumentarium kan worden aangeschaft dat in de scholen gebruikt gaat worden. We zorgen dat de kinderen kennis maken met alle instrumentengroepen: blaas-, toets-, snaar- en slaginstrumenten. Dit doen we samen met de harmonie- en fanfareorkesten die zich hebben aangesloten.

Meer Kunst in de Klas

Voor schooljaar 23/24 gaan we met een aantal pilotscholen Meer Muziek in de Klas uitbreiden met de andere disciplines van cultuureducatie. Dat wil zeggen dat de school de ene week muziekles krijgt en de week erna een andere discipline in blokken van 6 weken. Iedere discipline komt dus drie keer naar alle groepen toe. Zo ontwikkelen we voor scholen een compleet aanbod cultuureducatie voor alle leeftijden. Interesse in deze leerlijn? Mail dan naar hwagemakers@debhw.nl

Creatief Tekenen voor het Basisonderwijs

Het CMK ziet dat de ontwikkeling van creativiteit en alle daaraan gekoppelde kwaliteiten steeds meer plaats maken voor technische opdrachten waarbij de uitkomst en het leerproces van ieder kind hetzelfde zijn. Steeds meer kinderen zeggen al jong ‘ik kan niet tekenen’ en stoppen er al vroeg mee door het idee van een zekere hoge verwachting. CMK Hoeksche Waard zette Arne van der Ree daarom aan om zijn visie op creatief onderwijs door te ontwikkelen tot een heuse lesmethode.

De lesmethode ‘Creatief Tekenen voor het Basisonderwijs’, bestaande uit veertig tekenopdrachten en een begeleiders handleiding, is een fris uitziend pakket met opdrachten waar ieder kind in uit kan blinken. De nadruk ligt niet op tekenen maar op het ontwikkelen van creativiteit en alle daar bij horende kwaliteiten. Het leren tekenen is een automatisch gevolg van het meedoen met de lessen waarin voor de begeleiders een belangrijke rol is weggelegd. Want de opdrachten zijn oordeelvrij en zijn zo opgesteld dat de begeleider met weinig moeite de leerlingen aan kan zetten tot creatieve processen.

CMK Hoeksche Waard biedt de methode kosteloos aan Hoeksche Waardse scholen aan inclusief een teamtraining van Arne. Aanvragen kan via mail naar pvanderwijk@debhw.nl

Leerlijn ‘Filosoferen en burgerschap’

Filosoferen staat steeds meer in de belangstelling van basisscholen vanwege vele opbrengsten op het gebied van denk- en leervaardigheden en persoonlijke en sociale ontwikkeling. De leerlijn ‘Filosoferen en burgerschap’ is een uitgewerkte leerlijn waarmee je het filosoferen een plek geeft in je curriculum. De leerlijn is gebaseerd op het kader van 10 burgerschapsthema’s zoals uitgewerkt door Curriculum.nu. De opzet en toelichting bij de burgerschapsleerlijn biedt een verantwoording voor de onderwijsinspectie met betrekking tot de burgerschapsopdracht van basisscholen.

De onderstaande video geeft een indruk van de leerlijn en het ervaringen van scholen.

Hoeksche Waardse scholen willen starten met de leerlijn krijgen een gratis teamtraining ‘Filosoferen op School – de basis’ aangeboden van CmK. Aanbieder FILOSOFEREN OP SCHOOL geeft de scholen die deze training hebben afgerond eenmalig 50% korting op het jaarabonnement op de website filosoferenopschool.nl met toegang tot alle les- en gespreksmaterialen en cursusdocumentatie. Dit aanbod geld voor de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025. Aanvragen kan via mail naar pvanderwijk@debhw.nl.

Multi-Sensory Storytelling

MSST is een interactieve vertelvorm die meerdere zintuigen wil aanspreken. En dat sluit aan bij een brede doelgroep: het jonge kind in het algemeen, kinderen met taal-spraakproblematiek, kinderen met beperkte (auditieve) concentratie, beweeglijke kinderen etc. Interactieve en zintuiglijke momenten in een prentenboek vormen het startpunt aangevuld met kinesthetische en auditieve componenten (bewegingen, geluiden, muziek). Deze worden aangevuld met zintuiglijke ervaringen op het gebied van geur, tast en smaak.

CMK Hoeksche Waard biedt de leskisten kosteloos aan de Hoeksche Waardse scholen aan. Aanvragen kan via mail naar pvanderwijk@debhw.nl.